Yatırım Teşvik Belgesi nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, en genel ifadesiyle; yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir. Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin kararların alınması adına bilgi vermesi açısından büyük önem taşır. Teşvik belgesi kapsamında da hem sıfırdan yatırımlar, hem kapasite artırımları, hem modernizasyon gibi yatırımlar ilk maliyetlerini azaltmak ve daha aza indirgemek adına yatırımın getirilerini hızlandırmasını destekleyen kapsamlı yatırım programıdır. Bizlerde sizlere yardımcı olarak gerekli olan şekilde sizlere yardımcı olarak küçük veya büyük birçok işletmeciye danışmanlık olarak hizmetimizi vermekteyiz.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verdiği desteklerin kapsamını genişleterek yeniden düzenlenmiştir. Yeni yatırım paketi 4 ana başlık altında toplanmıştır.

·         1- Genel teşvik uygulamaları
2- Bölgesel teşvik uygulamaları
3- Büyük ölçekli yatırımların teşviki
4- Stratejik yatırımların teşviki

Teşvik Sistemi Kapsamında Yatırımcılara Hangi Konularda Destek Veriliyor?1- Bölgesel Teşvik

Bölgesel Teşvik Destek Unsurları ve Oranları

,

2- Öncelikli Yatırımlar

Yüksek Teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar desteklenmektedir.

 • İlaç
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı,
 • Radyo, televizyon haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı,
 • Tıbbi aletler hassas ve optik aletler ile saat imalatı,
 • Hava ve uzay taşımaları imalatı vb. 

3- Stratejik Yatırımlar


Stratejik Yatırımların Destek Unsurları, Oranları ve Süreleri;


4- Genel Teşvik Uygulamaları

Bölge ayrımı yapılmaksızın;
 • Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan,
 • Belirlenen asgari yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır.
 • Katma değerin asgari %40 olması,
 • Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 Milyon ABD Dolarının üzerinde olması gerekmektedir
Destekler;
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Katma değerin asgari %40 olması,
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)


Yorumlar (0)

Yorum yaz