Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan bir mali destek uygulamasıdır.

Projenin amaçları;

- Kadın işverenleri teşvik etmek,
- Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek,
- Kadın çalışanların mesleki becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirerek yeni iş olanaklarının yaratılması yoluyla kadınların işgücüne katılımlarını artırmayı, amaçlamaktadır.
- Hibe desteği ile kadın girişimciliğinin ve kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Sunulan bu mali destekten Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren 4.000 Kadın İşveren faydalanabilecektir. Kadın işverenlerin proje kapsamında destek alabilmeleri için gerekli uygunluk kriterleri aşağıda listelenmiştir:

İşverene ilişkin şartlar;

- Hibe başvurusunda bulunacak işveren kadın olmalıdır. Ortaklı işletmelerde ise en az iki ortak kadın olmalıdır.
- Kadın işverenler projeden yararlanmak için bir kadın işçi istihdam etmek zorundadır.
- Kadın işveren, proje kapsamında işe alacağı kadın işçi için hibe başvurusunda bulunabilecektir.
- Hibe başvurusunda bulunacak işverenlerin, başvuruda bulundukları işletmelerinin 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olması gerekmektedir.
- Proje kapsamında destek alacak işverenler, en fazla dokuz işçi çalıştırıyor olmalıdır. (Projeye başvurmadan önce işçi çalıştırmayanlar da projeye dahil olabilecektir)
- Birden fazla işyeri olan kadın işverenin işçi sayısı, tüm işyerlerindeki toplam işçi sayısı üzerinden değerlendirilecektir.
- Eğer kadın işveren birden fazla işyerine sahipse, sadece bir tane işyeri için başvuruda bulunabilecektir.
- Proje kapsamında destek alacak kadın işverenler işin yapısına göre esnaf, sanayi veya ticaret odalarına kayıtlı olmalıdır.
- Kadın işverenin toplam prim borcu brüt asgari ücret tutarını geçmemelidir. (Bu hesaplamada yeniden yapılandırma borç tutarı dikkate alınmayacaktır.)

İstihdam edilecek sigortalıya ilişkin şartlar;

- İşe alınan kadın çalışan bir önceki mali yılın 12 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmelidir.
- İlave olarak istihdam edilen kadın çalışan, ilan edilen proje başlangıç tarihinden sonra işe alınmış olmalıdır.
- Proje kapsamında ilave olarak istihdam edilecek olan kadın işçi en az 1 ay süreyle işsiz olmalıdır.
- Proje kapsamında ilave olarak istihdam edilecek kadın sigortalı kadın işverenin birinci derece yakını olmamalıdır.
- Proje kapsamında ilave olarak istihdam edilecek kadın sigortalı 65 yaşından küçük olmalı ve kendi sigortalılığından dolayı aylık (yaşlılık aylığı, malullük aylığı) almamalıdır.
- Kadın işverenlerin hibe alındığı sürece Operasyon kriterlerine uygun olarak sayılan şartların devamlılığını sağlaması gerekmektedir.

Proje kapsamında seçilen illerde kadın işverenler tarafından ilave olarak istihdam edilecek kadın işçiler için toplamda yaklaşık 25 milyon avro hibe desteği sağlanacaktır. Kadın girişimciye her ay net asgari ücrete kadar hibe desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında en fazla 20 aya kadar mali destek ödemesi alınabilmektedir. 20 ayın sonunda mali destek ödemesi kesilecektir.

Proje kapsamında bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak destek sağlanacak iller Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa olarak belirlenmiştir. Projenin uygulandığı illerde aylık ortalama 4.000 işverene mali destek sağlanacaktır.

Capital Proje ve Danışmanlık olarak, firmanızın ilgili ulusal ya da uluslararası kuruluşlar fon ve hibe desteği alabilmeleri, Ar-Ge kapasitelerini arttırabilmeleri için uçtan uca proje danışmanlığı veriyoruz. Proje danışmanlığı kapsamında proje fikrinin oluşturulmasından proje yazımına, raporlama süreçlerinden proje kapama sürecine kadar her aşamada danışanlarımıza destek oluyoruz.
- Proje fikrinizi değerlendirir, önerilerimizi sunarız.
- Proje dosyanızı hazırlar, bütçenizi oluştururuz.
- Değerlendirme aşamasında hakem görüşmelerine eşlik ederiz.
- Proje destek almaya hak kazandıktan sonra teknik ve mali raporlama süreçlerinizi yönetiriz.
- Size uygun yeni çağrılar açıldığında sizi bilgilendiririz.

Bu ve bunun gibi destekler hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar (0)

Yorum yaz