Uygulanan Hibe Oranı: %75 - %90

Proje Destek Bütçesi: Üst limit bulunmamaktadır.
Azami Hibe Miktarı: 750.000 TL

Proje Süresi: 8-24 Ay
Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Şirketler


Desteklenen Ar-Ge Proje Harcamaları:
- Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
- Personel Gideri Desteği
- Proje Geliştirme Desteği (Proje Danışmanlık, Eğitim, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurtiçi –Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ziyareti Desteği
- Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

Satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına %15 ilave edilir.

Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun bulunması durumunda personel gideri desteği hariç geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.

Yorumlar (0)

Yorum yaz